ن‍ی‍م‍ا، م‍وج‌ و دری‍ا: ب‍راس‍اس‌ ق‍ص‍ه‌ای‌ از: اوک‍ت‍اوی‍و پ‍از
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ی‍م‍ا، م‍وج‌ و دری‍ا: ب‍راس‍اس‌ ق‍ص‍ه‌ای‌ از: اوک‍ت‍اوی‍و پ‍از/ ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : گ‍رگ‍ان‌: آژی‍ن‍ه‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : [۲۴] ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-92406-1-6‬۲۲۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-92406-1-6‬۲۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍خ‍ی‍ل‍ی‌
‏موضوع : آب‌ -- داس‍ت‍ان‌
‏شناسه افزوده : پ‍از، اوک‍ت‍اوی‍و
‏شناسه افزوده : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز
‏رده بندی دیویی : دا۱۳۰‭ن‌۹۸۵ ۱۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۹۰۴۹
 
   آدرس ثابت  ن‍ی‍م‍ا، م‍وج‌ و دری‍ا: ب‍راس‍اس‌ ق‍ص‍ه‌ای‌ از: اوک‍ت‍اوی‍و پ‍از
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۴۷۳۵۴۳ ‬
‪ ۱۲-۱۶۰۳۰ ‬
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۴۷۳۵۴۴ ‬
‪ ۱۲-۱۶۰۳۱ ‬
۲
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۲۱۴۵۵۰ ‬
‪ ۱۲-۶۱۶۲۹ ‬
۳
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh