پ‍ی‍م‍ب‍ری‌ زرت‍ش‍ت‌: ی‍ادن‍ام‍ه‌ دی‍ن‍ش‍اه‌ ای‍ران‍ی‌ س‍ل‍ی‍س‍ت‍ی‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍م‍ردان‌، رش‍ی‍د، ۱۳۶۲ - ۱۲۸
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ی‍م‍ب‍ری‌ زرت‍ش‍ت‌: ی‍ادن‍ام‍ه‌ دی‍ن‍ش‍اه‌ ای‍ران‍ی‌ س‍ل‍ی‍س‍ت‍ی‍ر/ ن‍گ‍ارش‌ رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان‌
‏مشخصات نشر : [ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌]: ان‍ج‍م‍ن‌ زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌، ۱۳۱۶.
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۸ ص‌؛ ۱۳‎ x‬۵/۱۸س‌م‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : ی‍ادن‍ام‍ه‌ دی‍ن‍ش‍اه‌ ای‍ران‍ی‌ س‍ل‍ی‍س‍ت‍ر
‏موضوع : زردش‍ت‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر ای‍ران‍ی‌
‏شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BL۱۵۵۵‭/ش‌۹۶پ‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۵/۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۹۰۲۳
 
   آدرس ثابت  پ‍ی‍م‍ب‍ری‌ زرت‍ش‍ت‌: ی‍ادن‍ام‍ه‌ دی‍ن‍ش‍اه‌ ای‍ران‍ی‌ س‍ل‍ی‍س‍ت‍ی‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۷۷۱۹۰ ‬
‪ ۱۶۲۰۹۹۹ ‬
۱
۱۳۱۶
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۵۸۷۰ ‬
‪ ۱۰۱-۵۴۸۲۱ ‬
۲
۱۳۱۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh