س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ف‍ردی‍ن‌ ب‍ه‌روای‍ت‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍ردی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ردی‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۹ - ۱۳۰۹
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ف‍ردی‍ن‌ ب‍ه‌روای‍ت‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍ردی‍ن‌/ ع‍ب‍اس‌ ب‍ه‍ارل‍و (غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ق‍طره‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۴۰۰ ص‌.، [۱۶] ص‌. ت‍ص‍وی‍رم‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ش‍ر ق‍طره‌؛ ۲۶۹: ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌۶۱)
‏شابک : ‎964-341-103-6‬۱۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-341-103-6‬۱۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۹؛ ۱۸۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : ف‍ردی‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۹ - ۱۳۰۹ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ردی‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۹ - ۱۳۰۹ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ب‍ازی‍گ‍ران‌ س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : بهار‌لو، عباس، ‏‫۱۳۳۷‏-‬
‏رده بندی کنگره : PN۲۹۵۸‭/ف‌۴آ۵ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۷۹۱/۴۳۰۲۸۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۶۵۳۲
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ف‍ردی‍ن‌ ب‍ه‌روای‍ت‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍ردی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۱۹۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۱۰۲۴ ‬
۵
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۴۵۵۰ ‬
‪ ۵۶۹۶۱۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۴۵۵۱ ‬
‪ ۵۶۹۵۸۴ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۸۹۹۲۸ ‬
‪ ۲۲۱۹۱۹۰ ‬
۴
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۹۹۲۹ ‬
‪ ۳۶۴۱۹۹ ‬
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh