رده‌ب‍ن‍دی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ظف‍ری‍ان‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۳ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : رده‌ب‍ن‍دی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ م‍ظف‍ری‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۷۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.‬: م‍ص‍ور.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌.
‏شابک : ‏‫دوره‌‏‬‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-00-0664-5‬‏‬‬‏‬ ؛ ‏‫‬۱۷۹۰۰۰ ریال (دوره، چاپ پنجم) ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‏‬ (دوره)‏‬‬ ؛ ‏‫ج‌.۱‏‬‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-00-0665-3‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫ج.۱ (چاپ پنجم)‏‫: ‭978-964-00-0665-8 ؛ ‏‫ج‌.۲‏‬‏‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-00-0666-1‬‏‬‬ ؛ ‏‫ج.۲، چاپ چهارم‏‬‬‏‫‬‭9789640006665 :‏‬‬ ؛ ‏‫ج.۲ (چاپ پنجم)
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر: ن‍دا، ۱۳۷۳.
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم: ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ج.۱ و ۲ (چاپ چهارم: ۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ پنجم: ۱۳۹۰).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ک‍ت‍اب‌ اول‌. م‍رف‍ول‍وژی‌ ت‍اک‍زون‍وم‍ی‌.- ک‍ت‍اب‌ دوم‌. دو ل‍پ‍ه‌ای‌ه‍ا.
‏موضوع : گیاهان -- رده‌بندی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭QK۹۵‏‫‬‭‭/م‌۶ر۴ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۵۸۰/۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۵۶۸۴
 
   آدرس ثابت  رده‌ب‍ن‍دی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۰۱۵۰ ‬
‪ ۶۳-۱۱۹۲۹۱ ‬
۱
۳
۱۳۹۰
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۰۱۵۱ ‬
‪ ۶۳-۱۱۹۲۹۲ ‬
۲
۷
۱۳۹۰
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۴۱۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۷۳۱ ‬
۲
۴
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۰۱۱۹۴ ‬
‪ ۵۶۶۶۵۹ ‬
۱
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۰۱۱۹۵ ‬
‪ ۵۲۳۴۷۶ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۱۱۹۶ ‬
‪ ۳۸۴۶۰۷ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۱۱۹۷ ‬
‪ ۳۳۷۲۵۳ ‬
۲
۳
۱۳۷۹
۲
 
تالار علوم و فنون
‪ ۶۲۰۴۴۲ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭QK۹۵ ‏‫‬‭‭/م‌۶ر۴ ۱۳۷۹ ‬
۱
۱
۱۳۸۲
۲
قفسه باز
 
تالار علوم و فنون
‪ ۸۰۱۳۴۰ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭QK۹۵ ‏‫‬‭‭/م‌۶ر۴ ۱۳۷۹ ‬
۲
۲
۱۳۸۳
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۱۲۹۸۲ ‬
‪ ۱۱۰۰۸۴۰ ‬
۲۵
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۱۲۹۸۳ ‬
‪ ۱۱۰۰۲۶۰ ‬
۱
۱۷
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۲۹۸۴ ‬
‪ ۸۵۸۰۸۵ ‬
۲
۶
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۲۹۸۵ ‬
‪ ۸۴۱۸۷۹ ‬
۲
۵
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۸۱۰۵ ‬
‪ ۱۰۳۸۳۸۷ ‬
۱
۱۵
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۸۱۰۶ ‬
‪ ۱۰۳۸۳۸۸ ‬
۱
۱۶
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۸۱۳۷ ‬
‪ ۱۰۳۸۴۰۷ ‬
۲
۱۴
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۸۱۳۸ ‬
‪ ۱۰۳۸۴۰۸ ‬
۲
۱۵
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۳۶۵۵ ‬
‪ ۱۴۸۶۳۵۳ ‬
۳۰
۱۳۷۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh