ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ورق‌ و پ‍وس‍ت‍ه‌ای‌ آس‍ی‍ب‌دی‍ده‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وف‍ای‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، - ۱۳۲۸
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ورق‌ و پ‍وس‍ت‍ه‌ای‌ آس‍ی‍ب‌دی‍ده‌/ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ وف‍ای‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌پ‍ور اس‍ت‍ک‍ان‍چ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : [۴۰] ص‌
‏فروست : (م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌. گ‍زارش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌؛ ن‍ش‍ری‍ه‌ ش‍م‍اره‌ گ‌ - ۳۲۱)
‏شابک : ‎964-92930-0-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎A. Vafai. Stability of damaged plate and shell structures‬.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : س‍ازه‌ه‍ای‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ آس‍ی‍ب‌دی‍ده‌
‏موضوع : خ‍م‍ش‌ (م‍ک‍ان‍ی‍ک‌)
‏موضوع : پ‍وس‍ت‍ه‌ه‍ا (م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
‏شناسه افزوده : اس‍م‍ع‍ی‍ل‌پ‍ور اس‍ت‍ک‍ان‍چ‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
‏رده بندی کنگره : TA۶۶۰‭/س‌۲و۷
‏رده بندی دیویی : ۶۲۴/۱۷۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۳۳۴۸
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ورق‌ و پ‍وس‍ت‍ه‌ای‌ آس‍ی‍ب‌دی‍ده‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh