ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌۴۰
‏عنوان قراردادی : [ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍د دش‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ش‍ه‍ور، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۹۶۰
‏شابک : ‎964-6863-28-0‬۲۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. خ‍طب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : دش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸ /۰۴۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵‭ن‌/ت‌ ف‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۳۰۱۳
 
   آدرس ثابت  ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۱۹۴۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۷۱۳ ‬
۲
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۷۱۷۶ ‬
‪ ۲۲۴۲۸۷۰ ‬
۱
۱۳۸۰
۱۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh