ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌: م‍ت‍ف‍ک‍ر ف‍ردا (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، - ۱۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌: م‍ت‍ف‍ک‍ر ف‍ردا (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ذک‍ر، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۷۱
‏شابک : ‎964-307-136-7‬۹۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Hashim Aghajari. Shariati; thoughtful of tomorrow‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۲؛ ۱۲۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶ - ۱۳۱۲ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶ - ۱۳۱۲ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : اس‍لام‌ -- ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات‌ ف‍ک‍ری‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۳۳/۷‭‬ ‭/ش۴‏‫‭آ۶ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۲۷۲۲
 
   آدرس ثابت  ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌: م‍ت‍ف‍ک‍ر ف‍ردا (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۲۱۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۳۴۹ ‬
۵
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۴۴۹۴ ‬
‪ ۴۱۱۴۶۷ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۴۴۹۵ ‬
‪ ۴۱۳۱۴۴ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۸۸۰۱۲ ‬
‪ ۶۳-۱۷۷۳۰۱ ‬
۴
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۸۰۱۳ ‬
‪ ۴۱۳۱۴۳ ‬
۱
۱۳۸۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh