ب‍ش‍اره‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ و ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ ل‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ طب‍ری‌ آم‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ق‌۶
‏عنوان قراردادی : [ب‍ش‍اره‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ ل‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ش‍اره‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ و ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ ل‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ج‍ع‍ف‍ر م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍ی‌ال‍ق‍اس‍م‌ ال‍طب‍ری‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ج‍واد ال‍ق‍ی‍وم‍ی‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌، ۱۴۲۰ق‌. = ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۶۸
‏فروست : (م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌ ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌۷۵۶)
‏شابک : ‎964-420-251-4‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-420-251-4‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۴۲۲ق‌. = ۱۳۸۰؛ ۱۵۵۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ -- ف‍ض‍ای‍ل‌ -- اح‍ادی‍ث‌
‏موضوع : چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ -- ک‍رام‍ت‍ه‍ا
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۶ق‌.
‏موضوع : ص‍ح‍اب‍ه‌ -- ف‍ض‍ای‍ل‌ -- اح‍ادی‍ث‌
‏شناسه افزوده : ق‍ی‍وم‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۴۲ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۶‭/ع‌۸۱۷ب‌۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۱۴۸۹
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ب‍ش‍اره‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ و ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ ل‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۳۴۰۸ ‬
‪ ۲۴۴۳۶۲ ‬
۴
۱۳۴۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۳۴۰۹ ‬
‪ ۵۸۳۷۲۷ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۶۱۸۳۴ ‬
‪ ۲۲۴۳۷۲۸ ‬
۱
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۶۱۸۳۵ ‬
‪ ۵۵۹۰۷۱ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۷۹۵۰ ‬
‪ ۶۰۳۷۸۹ ‬
۶
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۷۹۵۱ ‬
‪ ۶۰۳۷۸۵ ‬
۵
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۲۹۳۴۴ ‬
‪ ۱۸۲۳۵۴۱ ‬
۷
۱۳۹۳
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh