ت‍اری‍خ‌ روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ای‍ران‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ری‍د، - ۱۳۴۳
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ای‍ران‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌/ ف‍ری‍د ق‍اس‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۲
‏شابک : ‎964-422-376-9‬(دوره‌) ؛ ‎964-422-376-9‬(دوره‌) ؛ ‎964-422-376-9‬(دوره‌) ؛ ‎964-422-376-9‬(دوره‌) ؛ ‎964-422-270-9‬۱۹۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱) ؛ ‎964-422-375-6‬۲۱۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎History of Journalism‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : PN۵۴۴۹‭/‮ال‍ف‌‬۹ق‌۱۴۵
‏رده بندی دیویی : ۰۷۹/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۹۶۱۹
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ای‍ران‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۸۲۷ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹ق۱۴۵ ‬
۲
۹
۱۳۷۹
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۸۲۸ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹ق۱۴۵ ‬
۱
۱۰
۱۳۷۹
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۴۰۳ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹ق۱۴۵ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۹
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۴۰۸ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹ق۱۴۵ ‬
۱
۷
۱۳۷۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۵۵۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۱۰۷۶ ‬
۱
۳
۱۳۷۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۵۶۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۲۷۰ ‬
۲
۴
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۳۰۴۰ ‬
‪ PQ۵۴۴۹ /الف۹ق۲ ۱۳۷۹ ‬
۲
۷
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۳۰۴۱ ‬
‪ PQ۵۴۴۹ /الف۹ق۲ ۱۳۷۹ ‬
۲
۶
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۶۱۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۶۱۷ ‬
۲
۵
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۲۳۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۲۳۹ ‬
۱
۴
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۹۸۰۴ ‬
‪ ۳۳۴۶۰۴ ‬
۱
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۹۹۸۰۵ ‬
‪ ۲۲۱۵۴۳۰ ‬
۱
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۹۹۸۰۶ ‬
‪ ۲۲۱۵۴۴۰ ‬
۲
۳
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۹۸۰۷ ‬
‪ ۶۳۶۷۷۳ ‬
۲
۱
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۳۸۵۸۹ ‬
‪ ۶۸۷۵۷۵ ‬
۵
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۳۸۵۹۰ ‬
‪ ۶۶۶۶۶۵ ‬
۲
۲
۱۳۷۹
۱
 
تالار پیایندها
‪ ۲۸۶۴۲۳۶ ‬
‪ ۹۴-۱۹۷ ‬
۱
۱۳
۱۳۷۹
 
تالار پیایندها
‪ ۲۸۶۴۲۳۷ ‬
‪ ۹۴-۱۹۸ ‬
۲
۱۳
۱۳۷۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh