از ب‍ن‍ف‍ش‌ ت‍ن‍د ت‍ا... ب‍ه‌ ت‍و م‍ی‌ان‍دی‍ش‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍ران‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، ‏‫۱۳۰۴ -‏ ۱۳۵۲.‬
‏عنوان و نام پديدآور : از ب‍ن‍ف‍ش‌ ت‍ن‍د ت‍ا... ب‍ه‌ ت‍و م‍ی‌ان‍دی‍ش‍م‌/ ه‍وش‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ ؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر آت‍ش‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍ش‍ر ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۲۳۲] ص.‬: م‍ص‍ور.
‏فروست : ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ش‍ع‍ر و ادب‍ی‍ات‌
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ دوم‬: ‏‫‭964-6716-44-X‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم)/ برون‌سپاری.
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۷۹(فیپا).
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار و ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌.
‏عنوان دیگر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار و ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌.
‏موضوع : نثر فارسی--قرن ۱۴
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : آت‍ش‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ‏‫۱۳۱۰ - ‏۱۳۸۴.‬، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۶۲‭‬‭ /ی۴۶‭آ۱۴ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۹۳۸۱
 
   آدرس ثابت  از ب‍ن‍ف‍ش‌ ت‍ن‍د ت‍ا... ب‍ه‌ ت‍و م‍ی‌ان‍دی‍ش‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۹۷۳۰ ‬
‪ ۶۸۸۵۹۰ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۹۹۷۳۱ ‬
‪ ‭PIR۷۹۶۲/ی۴۶ آ۱۴ ۱۳۸۷‬ ‬
۱
۷۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۱۱۱۱۵ ‬
‪ ۱۱۲۵۶۹۱ ‬
۳
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۱۱۱۱۶ ‬
‪ ۱۱۲۵۶۹۲ ‬
۴
۱۳۸۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh