س‍ی‍ری‌ در م‍رث‍ی‍ه‌ ع‍اش‍ورای‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍اح‍ب‍ک‍اری‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، - ۱۳۱۳
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍ری‌ در م‍رث‍ی‍ه‌ ع‍اش‍ورای‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ص‍اح‍ب‍ک‍اری‌؛ [ب‍رای‌] م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ع‍اش‍ورا - گ‍روه‌ ادب‍ی‍ات‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍اس‍وع‍ا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۷۶
‏فروست : (پ‍ژوه‍ش‌ در ادب‍ی‍ات‌۳)
‏شابک : ‎964-90423-6-9‬۱۸۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90423-6-9‬۱۸۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- م‍راث‍ی‌
‏موضوع : م‍رث‍ی‍ه‌ و م‍رث‍ی‍ه‌س‍رای‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍اش‍ورا -- ش‍ع‍ر
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ش‍ع‍ر -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ع‍اش‍ورا. گ‍روه‌ ادب‍ی‍ات‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۵‭/ص‌۲۲س‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۴۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۹۵۵۳
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍ری‌ در م‍رث‍ی‍ه‌ ع‍اش‍ورای‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۹۹۶۸۶ ‬
‪ ۲۲۰۳۴۲۵ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۹۶۸۷ ‬
‪ ۵۱۵۳۷۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۵۶۱ ‬
‪ ۷۲۷۳۵۰ ‬
۳
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh