گ‍ف‍ت‌ و ش‍ن‍ی‍د، ی‍ا، دف‍ت‍ر دوم‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ف‍ت‌ و ش‍ن‍ی‍د، ی‍ا، دف‍ت‍ر دوم‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌/ ف‍راه‍م‌آورن‍ده‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍ا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۱۰
‏شابک : ‎964-5510-54-6‬ ؛ ‎964-5510-54-6‬ ؛ ‎964-5510-54-6‬ ؛ ‎964-5510-54-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ت‍اب‌ را ج‍ل‍د دوم‌ "گ‍ف‍ت‍گ‍و در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌" گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۹؛ ۱۰۰۰۰ ری‍ال‌
‏عنوان دیگر : گ‍ف‍ت‌ و گ‍و در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : گ‍ف‍ت‍گ‍و در ادب‍ی‍ات‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PIR۴۰۵۳‭/گ‌۷ک‌۴
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۰۰۸۲۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۷۲۳۵
 
   آدرس ثابت  گ‍ف‍ت‌ و ش‍ن‍ی‍د، ی‍ا، دف‍ت‍ر دوم‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۶۹۰۰ ‬
‪ ۵۱۴۹۴۱ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۶۹۰۱ ‬
‪ ۴۳۴۷۶۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۰۹۷۴ ‬
‪ ۴۳۸۲۳۷ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۰۰۹۷۵ ‬
‪ ۵۱۶۸۲۳ ‬
۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh