ت‍ج‍رب‍ه‌ اس‍لام‌ س‍ی‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : روا، اول‍ی‍وی‍ه‌، ‏‫۱۹۴۹ - ‏ م.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ج‍رب‍ه‌ اس‍لام‌ س‍ی‍اس‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ال‍ی‍وی‍ه‌ روآ؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍دی‍ر ش‍ان‍ه‌چ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ م‍طی‍ع‍ی‌ ام‍ی‍ن‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ال‍ه‍دی‌‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : پ‍ن‍ج‌، ۲۱۶ ص.
‏فروست : ...م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌:س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍لام‍ی‌.
‏شابک : ‏‫۱۶۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫:‬ ‭‎964-472-197-7‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎L'echec de l'Islam politique‬‭‬
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۷۸.
‏موضوع : اسلام و سیاست-- خاورمیانه
‏موضوع : اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ -- آف‍ری‍ق‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌
‏موضوع : اسلام و دولت
‏موضوع : اسلام -- تجدید حیات فکری
‏موضوع : خاورمیانه-- سیاست وحکومت
‏موضوع : آفریقای شمالی -- سیاست وحکومت
‏شناسه افزوده : مدیر شانه‌چی، محسن، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍طی‍ع‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۷ - ، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۳۱‭/ر۹ت‌۳ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۲۹۷/۴۸۳۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۵۷۳
 
   آدرس ثابت  ت‍ج‍رب‍ه‌ اس‍لام‌ س‍ی‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۷۰۷۶۲ ‬
‪ ۲۱۶۸۸۲۹ ‬
۱
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۱۶۳۷ ‬
‪ ۸۴۵۳۵۱ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh