دی‍وان‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍اف‍ظ
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ق‌۷۹۲
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍اف‍ظ/ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ک‍ن‍ی‌پ‍ور (م‍س‍ت‍ی‌)؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۵۳
‏شابک : ‎964-5510-46-5‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-46-5‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ (م‍س‍ت‍ی‌).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: دی‍وان‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍اف‍ظ (ح‍اف‍ظ ش‍م‍س‌).
‏عنوان روی جلد : دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ (م‍س‍ت‍ی‌).
‏عنوان دیگر : دی‍وان‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍اف‍ظ (ح‍اف‍ظ ش‍م‍س‌).
‏عنوان دیگر : ح‍اف‍ظ (م‍س‍ت‍ی‌)
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۸
‏شناسه افزوده : ک‍ن‍ی‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۰۲ - ، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، . - ۱۳۰۱
‏رده بندی کنگره : PIR۵۴۲۴
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۲‭ح‌۱۹۸د ن‌۱۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۳۰۲۴
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍اف‍ظ
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۳۴۰۴ ‬
‪ ۳۱۰۱۳۶ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۳۴۰۵ ‬
‪ ۳۳۸۱۵۲ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh