دی‍وان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ج‍ن‍ی‍د ش‍ی‍رازی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍ن‍ی‍د ش‍ی‍رازی‌، ج‍ن‍ی‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود، - ق‍رن‌ ق‌۸
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ج‍ن‍ی‍د ش‍ی‍رازی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۴ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎964-5510-49-X‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-49-X‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: دی‍وان‌ ج‍ن‍ی‍د ش‍ی‍رازی‌.
‏عنوان دیگر : دی‍وان‌ ج‍ن‍ی‍د ش‍ی‍رازی‌.
‏عنوان دیگر : دی‍وان‌ ج‍ن‍ی‍د ش‍ی‍رازی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۸
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۵۴۱۷‭/د۹ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۲‭ج‌۷۲۶د ۱۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۴۸
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ج‍ن‍ی‍د ش‍ی‍رازی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۳۳۹۶ ‬
‪ ۴۰۶۶۰۵ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۹۳۳۹۷ ‬
‪ ۱۷۶۵۶۵۵ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh