خ‍اطرات‌ س‍رری‍در وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ولارد س‍ف‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ای‍ران‌: ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ رج‍ال‌ ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍اطرات‌ س‍رری‍در وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ولارد س‍ف‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ای‍ران‌: ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ رج‍ال‌ ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ / م‍ت‍رج‍م‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍رزاص‍ال‍ح‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست ۲].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : طرح‌ ن‍و‏‫ ، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ۵۵۶، [۲۳] ص‌. ت‍ص‍وی‍ر
‏شابک : ‏‫۳۲۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫ : ‎964-5625-71-8‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Letters from Tehran: A british ambassador in world war II, Persia,1991.‎
‏يادداشت : ویراست قبلی کتاب حاضر در سال ۱۳۷۱ با عنوان "ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ س‍رری‍در ب‍ولارد س‍ف‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ای‍ران‌" منتشر شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ رج‍ال‌ ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌.
‏عنوان دیگر : ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ س‍رری‍در ب‍ولارد س‍ف‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ای‍ران‌.
‏موضوع : ب‍ولارد، ری‍در وی‍ل‍ی‍ام‌، ‏‫۱۸۸۵ -‏ ۱۹۷۶ م.‬
‏موضوع : Bullard, Reader William
‏موضوع : سفیران -- انگلستان
‏موضوع : Ambassadors‪ -- Great Britain
‏موضوع : جنگ جهانی دوم، ۱۹۳۹-۱۹۴۵م. -- ایران -- مأخذ
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رزا ص‍ال‍ح‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DA۵۶۶/۹‏‫‭‭/ب‌۹آ۴ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۴۰/۵۳۲۲۴۱۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۶۹۶۵
 
   آدرس ثابت  خ‍اطرات‌ س‍رری‍در وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ولارد س‍ف‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ای‍ران‌: ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ رج‍ال‌ ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۴۴۴ ‬
‪ DA۵۶۶/۹ /ب۹آ۴ ‬
۲
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۲۶۸۸ ‬
‪ ۲۹۷۳۰۶ ‬
۱
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۷۴۳۶ ‬
‪ ۱۲۰۳۲۶۳ ‬
۳
۱۳۷۸
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh