م‍ع‍رف‍ی‌ و ن‍ق‍د ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍رف‍ی‌ و ن‍ق‍د ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اس‍پ‍رک‌، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ۵۲۵ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ۶۶۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ گ‍زی‍ده‌ ن‍ق‍د و م‍ق‍ال‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌ چ‍اپ‌ دی‍گ‍ری‌ از ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آگ‍اه‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۶ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۶ - -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ان‌
‏رده بندی کنگره : PN۱۹۹۸/۳‭/م‌۳ح‌۹ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۴۳۵۲
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍رف‍ی‌ و ن‍ق‍د ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۹۸۷۰۵ ‬
‪ ۷۳۶۳۲۹ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh