رس‍ال‍ه‌ اج‍وب‍ه‌ الاس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، - ۱۳۱۸
‏عنوان و نام پديدآور : رس‍ال‍ه‌ اج‍وب‍ه‌ الاس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ اح‍م‍درض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ال‍ه‍دی‌، - ۱۳۷۹.
‏شابک : ‎964-472-245-0‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌(ش‍وم‍ی‍ز)؛۱۸۰۰۰ری‍ال‌:(گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور)(ج‌.۱) ؛ ‎964-472-312-0‬(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۰): ۱۱۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۰): ۱۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: پ‍ائ‍ی‍ز ۱۳۸۰؛ ۱۱۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
‏موضوع : اس‍لام‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۸۳/۹‏‫‭‭/خ‌۲‮الف‬۲۷۰۴۱ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۵۷۰۱
 
   آدرس ثابت  رس‍ال‍ه‌ اج‍وب‍ه‌ الاس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۱۱۸۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۵۸۵۷ ‬
۲
۸
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۸۹۴۳۱ ‬
‪ ۲۱۶۹۰۰۴‬ ‬
۱
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۹۹۲۴ ‬
‪ ۴۶۷۰۴۸ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۰۸۷۸ ‬
‪ ۴۱۸۶۲۶ ‬
۱
۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۰۸۸۱ ‬
‪ ۲۵۸۲۴۰ ‬
۲
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۱۸۹۲ ‬
‪ ۲۵۸۲۵۵ ‬
۱
۵
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۱۸۹۳ ‬
‪ ۴۰۱۴۰۵ ‬
۲
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۶۹۲۶۸ ‬
‪ ‭۲۱۸۳۶۱۱ ‬
۱
۲
۱۳۸۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۹۲۶۹ ‬
‪ ۴۰۱۳۸۳ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۶۰۱۲ ‬
‪ ۴۰۱۳۸۴ ‬
۲
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۶۰۱۳ ‬
‪ ۲۵۸۲۵۴ ‬
۲
۵
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۶۶۰۵ ‬
‪ ۱۹۷۶۲۶۸ ‬
۹
۱۳۷۹
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh