دی‍وان‌ م‍ی‍ردام‍اد "اش‍راق‌"
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ی‍ردام‍اد، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۱۰۴۱؟ق‌
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ م‍ی‍ردام‍اد "اش‍راق‌"/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۳۰
‏شابک : ‎964-5510-45-7‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-45-7‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-45-7‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-45-7‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۵۰۰۰ :۱۳۸۲ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: پ‍رت‍وی‌ از س‍روده‌ه‍ای‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍ی‍ردام‍اد.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : پ‍رت‍وی‌ از س‍روده‌ه‍ای‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍ی‍ردام‍اد.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۱
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، . - ۱۳۰۱
‏رده بندی کنگره : PIR۶۵۶۱‭/د۹ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۴‭م‌۹۳۲د ۱۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۳۶۵۳
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ م‍ی‍ردام‍اد "اش‍راق‌"
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۳۳۹۴ ‬
‪ ۲۵۹۴۸۵ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۳۳۹۵ ‬
‪ ۲۸۱۸۲۸ ‬
۴
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۲۹۶۱ ‬
‪ ۲۹۶۰۰۵ ‬
۳
۱۳۸۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh