ت‍اری‍خ‌ دوه‍زار س‍ال‍ه‌ گ‍ی‍لان‌ و ت‍اری‍خ‌ لاه‍ی‍ج‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‌.م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ دوه‍زار س‍ال‍ه‌ گ‍ی‍لان‌ و ت‍اری‍خ‌ لاه‍ی‍ج‍ان‌/ م‍ول‍ف‌ م‌. م‌. لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ج‍لال‌ ف‍راس‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: زری‍ن‌ق‍ل‍م‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ۳۷۵، ق‌ ص‌
‏شابک : ‎964-5939-09-7‬۴۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ت‍اری‍خ‌ دوه‍زار س‍ال‍ه‌ گ‍ی‍لان‌ و ت‍اری‍خ‌ لاه‍ی‍ج‍ان‌ (رج‍ال‌ دوه‍زار س‍ال‍ه‌ گ‍ی‍لان‌).
‏عنوان دیگر : ت‍اری‍خ‌ دوه‍زار س‍ال‍ه‌ گ‍ی‍لان‌ و ت‍اری‍خ‌ لاه‍ی‍ج‍ان‌ (رج‍ال‌ دوه‍زار س‍ال‍ه‌ گ‍ی‍لان‌).
‏عنوان دیگر : ت‍اری‍خ‌ دوه‍زار س‍ال‍ه‌ گ‍ی‍لان‌ و ت‍اری‍خ‌ لاه‍ی‍ج‍ان‌ (رج‍ال‌ دوه‍زار س‍ال‍ه‌ گ‍ی‍لان‌)
‏موضوع : گ‍ی‍لان‌ -- ت‍اری‍خ‌
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌ -- گ‍ی‍لان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ف‍راس‍م‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۲۱ - ، وی‍راس‍ت‍ار
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۰۴۹‭‬ ‭/ی۸۵‭ل۲ ۱۳۷۸‬
‏رده بندی دیویی : ‭۹۵۵/۲۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۳۱۹۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ دوه‍زار س‍ال‍ه‌ گ‍ی‍لان‌ و ت‍اری‍خ‌ لاه‍ی‍ج‍ان‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh