س‍ای‍ب‍ان‌ س‍ی‍اه‌ (ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌ ام‍ی‍رم‍وم‍ن‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ص‍ل‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۳۲ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ای‍ب‍ان‌ س‍ی‍اه‌ (ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌ ام‍ی‍رم‍وم‍ن‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ادر ف‍ض‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ک‍ی‍ال‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۷
‏شابک : ‎964-025430-0-9‬۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌ ام‍ی‍رم‍وم‍ن‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸‭/۰۴۲۳ف‌۵ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵‭ن‌/ش‌ ف‌ض‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۲۳۶۳
 
   آدرس ثابت  س‍ای‍ب‍ان‌ س‍ی‍اه‌ (ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌ ام‍ی‍رم‍وم‍ن‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۱۰۷۲ ‬
‪ ۲۵۳۳۲۴ ‬
۱
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۴۸۱۰۷۳ ‬
‪ ۶۳-۱۵۷۵۳۷ ‬
۱
۳
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۱۱۹۴۱ ‬
‪ ۲۱۶۷۳۲۵ ‬
۱-۲
۱
۱۳۸۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh