ت‍اری‍خ‌ ج‍ام‍ع‌ ق‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، ‏‫۱۲۹۲ - ‏۱۳۸۲.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ج‍ام‍ع‌ ق‍م‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: زائ‍ر‏‫،۱۳۷۸ -‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬: م‍ص‍ور ، ن‍م‍ون‍ه‌ ، ع‍ک‍س‌ .
‏شابک : ‏‫۱۸۰۰۰ریال‬‏‫: ج.۱‬‏‫‭‭‭‎964-6401-18-X‬:
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ۱۳۵۰.
‏يادداشت : ج.۱(چاپ سوم : ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍اری‍خ‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ق‍م‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۳۵ - ۴۲۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. ت‍اری‍خ‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ق‍م‌ .-
‏عنوان روی جلد : ت‍اری‍خ‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ق‍م‌.
‏موضوع : قم -- تاریخ
‏موضوع : قم -- سرگذشتنامه
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۱۱۳‭‬ ‭/م۷۷‭ف۷ ۱۳۷۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۹۵۵/۱۲۸‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۱۳۲۷
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ج‍ام‍ع‌ ق‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۲۵۹۵ ‬
‪ ۶۳-۳۰۴۴۸ ‬
۱
۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۴۳۱ ‬
‪ ‬
۷
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه موقوفه استاد افشار سيستاني - مرکز زاهدان
‪ ۸۰۸۳-۵۱۰۷ ‬
‪ ۱۰۵-۵۱۰۷ ‬
۶
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۳۹۲۰۰ ‬
‪ ۱۴۲۸۲۵۲ ‬
۹
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۳۹۲۰۱ ‬
‪ ۱۱۵۶۳۸۳ ‬
۱۰
۱۳۷۸
۲
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۱۵۱۶۶۷۵ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۱۵۱۶۶۷۷ ‬
‪ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۰۱۳۸ ‬
‪ ۱۱۴۴۸۲۰ ‬
۲
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۰۱۳۹ ‬
‪ ۱۱۴۴۸۲۱ ‬
۳
۱۳۸۶
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh