پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ از آغ‍از ت‍ا آخ‍ر دوره‌ ق‍اج‍ار در ت‍ه‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍ی‍دی‌، ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ از آغ‍از ت‍ا آخ‍ر دوره‌ ق‍اج‍ار در ت‍ه‍ران‌/ ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ه‍ی‍دی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ و وی‍رای‍ش‌ و ن‍ظارت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ل‍وک‍ب‍اش‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۳۸
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌. ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ردم‌؛ ۶/ زی‍رن‍ظر ع‍ل‍ی‌ ب‍ل‍وک‍ب‍اش‍ی‌)
‏شابک : ‎964-6269-81-8‬۷۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:...‎Enayatullah shahidi. Taziyeh and Taziyeh -khani in Tehran‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۷۴۹ - ۷۲۹
‏موضوع : ت‍ع‍زی‍ه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ت‍ع‍زی‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‌ -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : ب‍ل‍وک‍ب‍اش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، . - ۱۳۱۴
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و
‏رده بندی کنگره : PIR۴۲۱۲‭/ش‌۹پ‌۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‭‮فا‬۲/۰۵۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۹۸۲۷
 
   آدرس ثابت  پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ از آغ‍از ت‍ا آخ‍ر دوره‌ ق‍اج‍ار در ت‍ه‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۴۸۶۶ ‬
‪ PIR۴۲۱۲ /ش۹پ۴ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۷۷۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۷۷۴ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۵۱۳۲۴ ‬
‪ ۲۲۰۰۵۶۳ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۱۳۲۵ ‬
‪ ۴۷۲۴۶۲ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh