دروس‌ ت‍م‍ه‍ی‍دی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍واع‍د ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍روان‍ی‌، ب‍اق‍ر، - ۱۳۲۸
‏عنوان و نام پديدآور : دروس‌ ت‍م‍ه‍ی‍دی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍واع‍د ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌/ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ ب‍اق‍ر الای‍روان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ف‍ق‍ه‌، ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر، ۱۴۱۷ق‌. = ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۲
‏شابک : ۷۰۰۰ری‍ال‌(ب‍ه‍ای‌ه‍رج‍ل‍د)
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : ج‌. ۱ و ۲ (چ‍اپ‌ دوم‌ ۱۴۲۰ق‌. = ۱۳۷۸)؛ ۷۰۰۰ ری‍ال‌ ه‍ر ج‍ل‍د
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ -- ق‍واع‍د
‏رده بندی کنگره : BP۱۶۹/۵‭/‮ال‍ف‌‬۹د۴ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۸۸۸۶
 
   آدرس ثابت  دروس‌ ت‍م‍ه‍ی‍دی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍واع‍د ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۵۰۲ ‬
‪ ۶۳-۱۷۵۰۲ ‬
۱
۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۸۳۰ ‬
‪ ۶۳-۱۷۸۳۰ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۷۰۳۷۳ ‬
‪ ۱۰۹۶۵۴۳ ‬
۱
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۰۳۷۴ ‬
‪ ۴۷۴۰۴۱ ‬
۱
۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۷۰۳۷۵ ‬
‪ ۱۵۲۳۵۳۴ ‬
۲
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۰۳۷۶ ‬
‪ ۴۶۳۵۸۸ ‬
۲
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۶۷۷۶ ‬
‪ ۶۲۲۷۲۵ ‬
۱
۹
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۶۷۷۷ ‬
‪ ۵۱۲۵۷۵ ‬
۱
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۶۷۷۸ ‬
‪ ۶۲۲۷۲۱ ‬
۲
۴
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۶۷۷۹ ‬
‪ ۵۱۲۵۷۴ ‬
۲
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۹۷۱۶ ‬
‪ ۳۶۴۵۷۹ ‬
۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۹۷۱۷ ‬
‪ ۳۶۴۲۰۵ ‬
۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۹۷۱۸ ‬
‪ ۲۱۱۳۵۱ ‬
۲
۳
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۹۷۱۹ ‬
‪ ۳۳۶۵۳۹ ‬
۲
۶
۱۳۸۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh