ت‍ج‍دد و ت‍ش‍خ‍ص‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌، ‏‫۱۹۳۸‬-‏ م‫.‬
Giddens, Anthony
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ج‍دد و ت‍ش‍خ‍ص‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ و ه‍وی‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ در ع‍ص‍ر ج‍دی‍د / آن‍ت‍ون‍ی‌ گ‍ی‍دن‍ز ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍اص‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۳۶ ص‌.‬‬: ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‬‏‫‭964-312-455-X :‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال‏‬‏‫: چاپ پنجم‏‬‏‫‬‭9789643124557:‏‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‭‭‎Modernity and self - Identity: Self and society in the late modern age‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سا های ۱۳۸۳-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۲۷] - ۳۳۶.
‏موضوع : ساختار اجتماعی
‏موضوع : هویت
‏موضوع : خود
‏موضوع : تمدن جدید
‏شناسه افزوده : م‍وف‍ق‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏‫۱۳۰۸ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HM۱۳۱‭/گ‌۹ت‌۳ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۵۵/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۲۸۴۵
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ت‍ج‍دد و ت‍ش‍خ‍ص‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۰۵۹۰ ‬
‪ ‏‫‭HM۱۳۱ ‭/گ‌۹ت‌۳ ۱۳۷۸ ‬
۲۹
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۸۰۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۵۳۶۱ ‬
۱۲
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۷۰۳ ‬
‪ HM۱۳۱ /گ۹ت۳ ۱۳۷۸ ‬
۱۸
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۷۰۴ ‬
‪ HM۱۳۱ /گ۹ت۳ ۱۳۷۸ ‬
۱۷
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۷۰۵ ‬
‪ HM۱۳۱ /گ۹ت۳ ۱۳۷۸ ‬
۱۶
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۲۵۱۴ ‬
‪ ۵۴۳۷۵۹ ‬
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۲۵۱۵ ‬
‪ ۴۷۱۶۰۰ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۶۵۱۱۱/ ‬
‪ ‏‫‭HM۱۳۱ ‭/گ‌۹ت‌۳ ۱۳۷۸ ‬
۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۴۴۳۶ ‬
‪ ۴۹۸۰۷۹ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۴۴۳۷ ‬
‪ ۴۸۶۷۰۰ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۴۷۰۴ ‬
‪ ۵۶۵۰۷ ‬
۶
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۴۷۰۵ ‬
‪ ۴۸۵۴۶۱ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۹۳۳۲۳ ‬
‪ ۱۴۲۹۶۶۸ ‬
۲۲
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۹۳۳۲۴ ‬
‪ ۱۱۰۱۸۳۰ ‬
۱۵
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۱۳۴۵ ‬
‪ ۸۴۱۶۰۳ ‬
۸
۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۱۳۴۶ ‬
‪ ۸۴۱۵۹۳ ‬
۹
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۲۴۵۱ ‬
‪ ۸۲۸۷۵۸ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۲۴۵۲ ‬
‪ ۸۲۸۷۵۹ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۴۷۵۵ ‬
‪ ۱۳۹۵۷۸۹ ‬
۱۹
۱۳۹۲
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۴۷۵۶ ‬
‪ ۱۳۹۵۷۹۰ ‬
۲۰
۱۳۹۲
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۱۰۷۷ ‬
‪ ۱۱۷۵۷۶۳ ‬
۲۷
۱۳۹۱
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۱۰۷۸ ‬
‪ ۱۱۷۵۷۶۲ ‬
۲۸
۱۳۹۱
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۲۶۰۳۶ ‬
‪ ۱۵۹۵۲۶۲ ‬
۲۳
۱۳۹۳
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۲۶۰۳۷ ‬
‪ ۱۵۹۵۲۶۳ ‬
۲۴
۱۳۹۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۳۸۱۹۹ ‬
‪ ۱۶۸۵۸۰۲ ‬
۲۱
۱۳۹۴
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh