ادب‍ی‍ات‌ ه‍ن‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رن‍و، ل‍وی‍ی‌، ۱۸۹۶ - ۱۹۶۶م‌.
Renou, Louis
‏عنوان و نام پديدآور : ادب‍ی‍ات‌ ه‍ن‍د/ ل‍وئ‍ی‌ رن‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍روس‌ ذک‍اء.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز: م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ده‌، ۱۸۱ ص.‬
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا.
‏شابک : ‏‫۱۱۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫:‏‫‭‎964-321-041-3‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭ ‎Les litteratures de l'inde‬.
‏موضوع : ادبیات هند -- تاریخ و نقد
‏شناسه افزوده : ‏‫ذکاء‬، س‍ی‍روس‌، ‏‫۱۳۰۵ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PK۲۹۰۳‏‫‭‭/ر۹‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸۹۱/۴۳۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۱۴۷۳
 
   آدرس ثابت  ادب‍ی‍ات‌ ه‍ن‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۰۶ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۹۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۹۳ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۷۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۷۱ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۵۴۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۵۴۰ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۹۶۰۰ ‬
‪ ۴۱۱۳۳۱ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۹۶۰۱ ‬
‪ ۵۰۶۸۵۷ ‬
۳
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۹۰۰۱۸ ‬
‪ ‭PK۲۹۰۳ /ر۹‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۰‬ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh