از پ‍ی‍دا و پ‍ن‍ه‍ان‌: آی‍دی‍ن‌ آغ‍داش‍ل‍و در گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‍ی‌ ب‍ل‍ن‍د ب‍ا اص‍غ‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ و م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آغ‍داش‍ل‍و، آی‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۹ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : از پ‍ی‍دا و پ‍ن‍ه‍ان‌: آی‍دی‍ن‌ آغ‍داش‍ل‍و در گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‍ی‌ ب‍ل‍ن‍د ب‍ا اص‍غ‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ و م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌ س‍ی‍ام‍ک‌: آت‍ی‍ه‌‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۹۶ ص.‬
‏فروست : س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ه‍ن‍ر و ان‍دی‍ش‍ه‌.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ ری‍ال‌‬ : ‏‫‭‎964-6141-30-7‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ... ‭Aydin Aghdashloo. Of matters public and private a long interview
‏موضوع : آغداشلو، آیدین، ۱۳۱۹ - -- مصاحبه‌ها
‏موضوع : نقاشان ایرانی -- مصاحبه‌ها
‏موضوع : نقاشان ایرانی -- سرگذشتنامه
‏شناسه افزوده : ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ‏‫۱۳۱۶ -‏‬، مصاحبه‌گر
‏شناسه افزوده : ع‍ب‍دی‌، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، مصاحبه‌گر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭ND۹۸۹‭/آ۶آ۳۵ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۵۹/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۰۸۵۷
 
   آدرس ثابت  از پ‍ی‍دا و پ‍ن‍ه‍ان‌: آی‍دی‍ن‌ آغ‍داش‍ل‍و در گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‍ی‌ ب‍ل‍ن‍د ب‍ا اص‍غ‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ و م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۴۲۲ ‬
‪ ND۹۸۹ /آ۶آ۳۵ ‬
۴
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه موقوفه استاد افشار سيستاني - مرکز زاهدان
‪ ۸۰۸۳-۱۰۴۹ ‬
‪ ۱۰۵-۱۰۴۹ ‬
۵
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۵۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۵۱ ‬
۷
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۹۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۹۵۴ ‬
۸
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۸۹۶۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۸۹۶۶ ‬
۹
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۰۳۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۰۳۸ ‬
۱۰
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۹۹۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۹۹۱ ‬
۱۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۶۱۵۳۸ ‬
‪ ۲۰۵۹۶۱۵ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۶۱۵۳۹ ‬
‪ ۵۵۹۰۱۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۱۳۹۰ ‬
‪ ۱۰۱-۱۳۲۷۶ ‬
۳
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh