پ‍وک‍ه‌ ب‍از (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍دی‌، ک‍ورش‌، - ۱۳۴۳
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍وک‍ه‌ ب‍از (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ک‍ورش‌ اس‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آگ‍اه‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۵
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ه‍رزاد۳)
‏شابک : ‎964-416-119-x‬۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-416-119-x‬۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۵۳‭/س‌۴۶۳پ‌۹ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۳‮ف‍ا‬۸/۶۲‭‮ال‍ف‌‬۴۹۹پ‌ ۱۳۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۰۱۰۰
 
   آدرس ثابت  پ‍وک‍ه‌ ب‍از (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۹۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۹۴ ‬
۳
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۵۱۱۴۰ ‬
‪ ۱۵۳۹۹۷۹ ‬
۱
۷۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۵۱۱۴۱ ‬
‪ ۱۵۳۶۵۳۶ ‬
۲
۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh