ش‍ن‍اخ‍ت‌ ه‍وی‍ت‌ زن‌ ای‍ران‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍اری‍خ‌ و ت‍اری‍خ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : لاه‍ی‍ج‍ی‌، ش‍ه‍لا، - ۱۳۲۱
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ن‍اخ‍ت‌ ه‍وی‍ت‌ زن‌ ای‍ران‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍اری‍خ‌ و ت‍اری‍خ‌/ ش‍ه‍لا لاه‍ی‍ج‍ی‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز ک‍ار
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : س‍ی‍زده‌، [۳۶۳] ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-5512-88-3‬۳۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: روش‍ن‍گ‍ران‌، ۱۳۷۱
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Shahla Lahiji, Mehranguiz kar. The quest for identity. The image of Iranian women in prehistory and history‬.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۶۰ - ۳۵۴]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : زن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : زن‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -- ه‍وی‍ت‌
‏موضوع : زن‍ان‌ -- اس‍اطی‍ر
‏موضوع : آف‍ری‍ن‍ش‌ -- اس‍اطی‍ر
‏شناسه افزوده : ک‍ار، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، . - ۱۳۲۳
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۶۵‭‬ ‭/ز۹‏‫‬‮‭ل۲ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۰۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۸۷۶۷
 
   آدرس ثابت  ش‍ن‍اخ‍ت‌ ه‍وی‍ت‌ زن‌ ای‍ران‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍اری‍خ‌ و ت‍اری‍خ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۹۴۰ ‬
‪ DSR۶۵/ز۹ ل۲ ۱۳۷۷ ‬
۸
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۹۴۱ ‬
‪ DSR۶۵/ز۹ ل۲ ۱۳۷۷ ‬
۹
۱۳۷۷
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۷۷۷۹۳ ‬
‪ ‭DSR۶۵/ز۹ ل۲ ۱۳۷۷‬ ‬
۳
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۷۷۹۴ ‬
‪ ۵۶۷۴۴۰ ‬
۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۵۶۰۱۲ ‬
‪ ۶۳-۱۶۶۱۸۱ ‬
۶
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۵۶۰۱۳ ‬
‪ ۲۱۳۸۷۲۳ ‬
۲
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۰۰۶ ‬
‪ ۶۸۳۶۲۷ ‬
۴
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۰۰۷ ‬
‪ ۶۸۳۶۲۶ ‬
۵
۱۳۸۷
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۸۳ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۹۱۲ ‬
۱۱
۱۳۷۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh