زن‍دگ‍ان‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ - ۱۸۶۶
‎Rolland, Romain‬
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ان‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌/ روم‍ن‌ رولان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍اص‍ر ف‍ک‍وه‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍ردوس‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۰ ص‌؛ [۱۶] ص‌ع‍ک‍س‌
‏شابک : ‎964-320-037-x‬۱۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "زن‍دگ‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر خ‍ب‍ره‌زاده‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: دان‍ش‌ پ‍وی‍ا، ۱۳۶۴
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏عنوان دیگر : زن‍دگ‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
‏موضوع : ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۹۱۰ - ۱۸۲۸ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.‎Tolstoi, Lev Nikolaevich‬
‏شناسه افزوده : ف‍ک‍وه‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PG۳۳۵۳‭/ر۹ز۹ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۸۹۱/۷۳۳‭ت‌۸۶۶/س‌ر ۱۳۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۹۰۱۶
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ان‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۶۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۶۶ ‬
۱
۱۳۷۰
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh