م‍اری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍اب‍اک‍وف‌، ولادی‍م‍ی‍ر ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌، ۱۹۷۷ - ۱۸۹۹
‎Nabokov, Vladimir Vladimirovich‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍اری‌/ ولادی‍م‍ی‍ر ن‍اب‍وک‍ف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ پ‍ژم‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ه‍اش‍م‍ی‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۷
‏شابک : ‎964-91975-7-5‬۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-91975-7-5‬۸۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mary‬.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
‏شناسه افزوده : پ‍ژم‍ان‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PG۳۴۷۵‭/ن‌۲م‌۱۷ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۸۹۱/۷۳۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۷۲۴۴
 
   آدرس ثابت  م‍اری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۷۱۳۰ ‬
‪ ۶۳-۷۵۵۵۸ ‬
۲
۱۳۸۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۷۰۴۳ ‬
‪ ۶۳-۱۰۸۸۰ ‬
۹
۱۳۹۳
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۷۰۶۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۱۸۸۵ ‬
۶
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۶۵۶۲ ‬
‪ ۲۸۴۱۹۱ ‬
۵
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۳۶۵۶۳ ‬
‪ ۵۳۹۰۱۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۶۱۰۰ ‬
‪ ۶۷۶۶۶۷ ‬
۳
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۶۱۰۱ ‬
‪ ۶۷۶۶۶۸ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۳۴۵۸۹ ‬
‪ ۱۵۹۸۸۴۸ ‬
۷
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۳۴۵۹۰ ‬
‪ ۱۵۹۸۸۴۹ ‬
۸
۱۳۹۳
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh