ع‍لای‍م‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ج‍دی‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۷۵-۵۴۳
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍لای‍م‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ج‍دی‍د
‏منشا مقاله : ، ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، (۲۵ ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۷۵): ص‌ ۱۰.
‏توصیفگر : ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ خ‍ط ق‍رب‍ان‌ع‍ل‍ی‌ اج‍ل‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌/ ف‍روردی‍ن‌ )۱۳۷۵
‏توصیفگر : ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ پ‍رس‍ت‍و ف‍روه‍ر (ت‍ه‍ران‌/ ف‍روردی‍ن‌ )۱۳۷۵
‏توصیفگر : اج‍ل‍ی‌، ق‍رب‍ان‌ع‍ل‍ی‌
‏توصیفگر : ف‍روه‍ر، پ‍رس‍ت‍و
 
   آدرس ثابت  ع‍لای‍م‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ج‍دی‍د
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh