پ‍رده‌خ‍ان‍ه‌ [ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، - ۱۳۱۷
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍رده‌خ‍ان‍ه‌ [ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌]/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۴۷
‏شابک : ‎964-5512-38-7‬۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5512-38-7‬۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5512-38-7‬۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5512-38-7‬۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: روش‍ن‍گ‍ران‌، ۱۳۷۲
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۸۰‭/ی‌۶۴پ‌۴ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ب‌۹۴۷پ‌ ۱۳۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۶۹۹۹
 
   آدرس ثابت  پ‍رده‌خ‍ان‍ه‌ [ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۰۰۵۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۰۰۵۹ ‬
۶
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۳۷۹۷ ‬
‪ ۳۰۸۶۰۳ ‬
۴
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۴۳۷۹۸ ‬
‪ ۵۲۳۲۸۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۵۵۵۷ ‬
‪ ۶۸۷۹۷۵ ‬
۲
۱۳۷۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۵۵۵۸ ‬
‪ ۶۸۷۹۳۷ ‬
۳
۱۳۷۵
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۲۱۲۷۲ ‬
‪ ۱۰۱-۶۶۱۶ ‬
۵
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh