ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍اس‍م‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۰ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌/ م‍ول‍ف‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ق‍اس‍م‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ک‍اش‍ان‌: م‍رس‍ل‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ۴۰ ص‌؛ ۱۰‎ x‬۵/۱۹س‌م‌
‏شابک : ‎964-6446-07-8‬۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۰۰۰ :۱۳۷۸ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌ (گ‍وی‍ات‍ری‍ن‌ س‍ن‍د ح‍ق‍ان‍ی‍ت‌ و م‍ظل‍وم‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌ (گ‍وی‍ات‍ری‍ن‌ س‍ن‍د ح‍ق‍ان‍ی‍ت‌ و م‍ظل‍وم‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌).
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌) -- ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸‭/۰۴۲۳ق‌۲ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵‭ن‌/ش‌ ق‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۷۹۹
 
   آدرس ثابت  ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۹۷۸۷۰۹ ‬
‪ ۱۰۷۳۲۹۷ ‬
۱
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh