<ال‍ف‍روع‌ = ف‍روع‌> م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌، ‏‫ - ‏۳۲۹ق.‬
‏عنوان قراردادی : الکافی .فروع
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ف‍روع‌ م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ج‍ع‍ف‍رم‍ح‍م‍دب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌‌ب‍ن‌‌اس‍ح‍اق‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌‌ال‍رازی‌؛ م‍ع‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ن‍اف‍ع‍ه‌ م‍اخ‍وذه‌ م‍ن‌ ع‍ده‌ ش‍روح‌ ص‍ح‍ح‍ه‌ و ق‍اب‍ل‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ال‍غ‍ف‍اری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دارال‍ک‍ت‍ب‌الاس‍لام‍ی‍ه‌‏‫، ۱۳ -‏
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬: جدول.
‏شابک : ‏‫۶۰۰ ریال (ج.۳)‬ ؛ ‏‫ج.۳، چاپ ششم‬‏‫‭964-440-243-X :‬ ؛ ‏‫ج. ۴، چاپ ششم‏‬‏‫‭‭‭964-440-244-8 : ؛ ‏‫ج.۵‬ (چاپ پنجم)‬‬‏‫: ‭964-440-245-6‬
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد سوم، ۱۳۶۲.
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ‏‫ج.۳ - ۵ (چاپ ششم: ۱۳۸۷).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۵ (چاپ؟: ۱۳۷۸ق.=۱۳۳۶).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۵ (چاپ پنجم: ۱۳۸۴).‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه.
‏مندرجات : ج.۳. کتاب‌الطهاره تا کتاب‌الزکاه.- ج.۴. کتاب‌الزکاه تا کتاب‌الحج.- ج.۵. کتاب‌الجهاد تا کتاب‌النکاح.- ج.۶. کتاب‌العقیقه تا کتاب‌الدواجن.- ج.۷. کتاب الوصایا تا کتاب‌الایمان والنذور والکفارات.
‏موضوع : احادیث شیعه -- ‏‫قرن ۴ق.‏‬
‏شناسه افزوده : غ‍ف‍اری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ‏‫۱۳۰۳ -‏۱۳۸۳.‬، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭BP۱۲۹‏‫‬‭/ک۸ک۲۶ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۲۹۷/۲۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۲۶۹۹
 
   آدرس ثابت  <ال‍ف‍روع‌ = ف‍روع‌> م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۹۳۸۲ ‬
‪ BP۱۲۹ /ک۸ک۲۶ ۱۳۰۰ی ‬
۷
۱۴
۱۳۵۰
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۱۶۴۹ ‬
‪ BP۱۲۹ /ک۸ک۲۶ ۱۳۰۰ی ‬
۳
۲۲
۱۳۵۰
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۳۶۴۹ ‬
‪ BP۱۲۹ /ک۸ک۲۶ ۱۳۰۰ی ‬
۴
۱۱
۱۳۳۵
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۳۷۴۸ ‬
‪ BP۱۲۹ /ک۸ک۲۶ ۱۳۰۰ی ‬
۶
۱۱
۱۳۳۷
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۹۷۰۹ ‬
‪ BP۱۲۹ /ک۸ک۲۶ ۱۳۰۰ی ‬
۵
۲۰
۱۳۳۵
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۷۸۵ ‬
‪ BP۱۲۹ /ک۸ک۲۶ ۱۳۰۰ی ‬
۴
۱۳
۱۳۳۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۵۲۸ ‬
‪ ۵۱۱۷۷ ‬
۳
۸
۱۳۳۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۵۲۹ ‬
‪ ۵۱۱۷۸ ‬
۴
۶
۱۳۳۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۵۳۱ ‬
‪ ۵۱۱۸۰ ‬
۶
۷
۱۳۳۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۵۳۲ ‬
‪ ۵۱۱۸۱ ‬
۷
۷
۱۳۳۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۱۶۶ ‬
‪ ۱۴۴۸۰۷ ‬
۴
۹
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۱۶۷ ‬
‪ ۱۴۴۸۱۶ ‬
۴
۸
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۳۷۴ ‬
‪ ۱۴۴۸۱۵ ‬
۳
۱۳
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۳۷۵ ‬
‪ ۱۴۴۸۱۴ ‬
۳
۱۰
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۳۹۲ ‬
‪ ۱۴۴۸۱۷ ‬
۵
۱۱
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۳۹۳ ‬
‪ ۱۴۴۸۱۸ ‬
۵
۱۲
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۷۳۰ ‬
‪ ۱۴۴۸۱۲ ‬
۶
۹
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۷۶۰ ‬
‪ ۱۴۴۸۱۱ ‬
۷
۹
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۷۶۱ ‬
‪ ۱۴۴۸۱۰ ‬
۷
۱۰
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۳۱ ‬
‪ ۱۴۴۸۱۳ ‬
۳
۱۱
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۳۲ ‬
‪ ۱۴۴۸۲۵ ‬
۳
۱۲
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۳۳ ‬
‪ ۱۴۴۸۲۰ ‬
۴
۱۲
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۳۴ ‬
‪ ۱۴۴۸۲۴ ‬
۴
۱۰
۱۳۶۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۳۵ ‬
‪ ۱۴۴۸۲۱ ‬
۵
۹
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۳۶ ‬
‪ ۱۴۴۸۰۹ ‬
۵
۸
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۳۷ ‬
‪ ۱۴۴۸۲۲ ‬
۶
۱۲
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۳۸ ‬
‪ ۱۴۴۸۰۸ ‬
۶
۱۰
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۳۹ ‬
‪ ۱۴۴۸۲۳ ‬
۷
۱۲
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۰۴۰ ‬
‪ ۱۴۴۸۱۹ ‬
۷
۱۳
۱۳۶۷
۳
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۵۸۹۰۷ ‬
‪ BP۱۲۹ /ک۸ک۲۶ ‬
۳
۷
۱۳۶۷
۳
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۵۸۹۰۹ ‬
‪ BP۱۲۹ /ک۸ک۲۶ ‬
۴
۴
۱۳۶۷
۳
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۵۸۹۱۰ ‬
‪ BP۱۲۹ /ک۸ک۲۶ ‬
۵
۵
۱۳۶۷
۳
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۵۸۹۱۲ ‬
‪ BP۱۲۹ /ک۸ک۲۶ ‬
۶
۶
۱۳۶۷
۳
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۵۸۹۱۵ ‬
‪ BP۱۲۹ /ک۸ک۲۶ ‬
۷
۲
۱۳۶۷
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۲۸۲۵ ‬
‪ ۶۱۵۰۸۷ ‬
۳
۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۲۸۲۶ ‬
‪ ۴۶۰۳۳۴ ‬
۳
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۲۸۲۷ ‬
‪ ۶۱۵۰۹۴ ‬
۴
۵
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۲۸۲۸ ‬
‪ ۴۶۰۳۳۶ ‬
۴
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۲۸۲۹ ‬
‪ ۶۱۴۹۲۱ ‬
۵
۳
۱۳۷۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۲۸۳۰ ‬
‪ ۴۶۰۳۴۷ ‬
۵
۱
۱۳۷۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۲۸۳۱ ‬
‪ ۴۶۰۳۴۹ ‬
۶
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۲۸۳۲ ‬
‪ ۶۱۵۰۹۶ ‬
۶
۵
۱۳۷۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۲۸۳۳ ‬
‪ ۶۱۵۰۹۷ ‬
۷
۵
۱۳۷۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۲۸۳۴ ‬
‪ ۴۶۰۳۴۸ ‬
۷
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۳۶۱۱ ‬
‪ ۶۱۵۰۸۹ ‬
۳
۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۴۳۶۱۲ ‬
‪ ۱۵۴۶۵۹۹ ‬
۴
۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۴۳۶۱۳ ‬
‪ ۱۵۴۶۶۶۲ ‬
۵
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۳۶۱۴ ‬
‪ ۶۱۵۰۸۸ ‬
۶
۳
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۴۳۶۱۵ ‬
‪ ۱۵۴۶۶۶۳ ‬
۷
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۹۵۱۱ ‬
‪ ۳۵۴۱۸۰ ‬
۴
۷
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۹۵۱۳ ‬
‪ ۶۰۶۳۴۲ ‬
۴
۳
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۴۹۵۱۴ ‬
‪ ۱۵۴۶۶۶۱ ‬
۷
۳
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۴۹۶۵۷ ‬
‪ ۱۵۴۶۶۶۰ ‬
۶
۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۶۹۹۶۸ ‬
‪ ۱۵۴۶۵۷۹ ‬
۳
۳
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۶۹۹۶۹ ‬
‪ ۶۰۶۵۷۹ ‬
۳
۲
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۳۸۰۷۶ ‬
‪ ۱۱۳۵۲۹۹ ‬
۲۵
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۳۸۰۷۷ ‬
‪ ۱۴۲۸۰۳۴ ‬
۵
۶
۱۳۸۴
۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۰۴۱۹۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۴۸۷ ‬
۵
۳۰
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۸۳۹۷ ‬
‪ ۱۳۱۶۳۰۴ ‬
۴
۱۴
۱۳۵۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۹۵۴۱ ‬
‪ ۱۳۱۶۳۰۵ ‬
۵
۱۳
۱۳۵۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۴۲۸۶ ‬
‪ ۱۱۹۴۷۴۰ ‬
۳
۱۴
۱۳۵۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۴۲۸۷ ‬
‪ ۱۱۹۴۷۴۱ ‬
۶
۱۴
۱۳۵۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۴۲۸۸ ‬
‪ ۱۱۹۴۷۱۳ ‬
۷
۱۵
۱۳۵۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۰۳۱۸ ‬
‪ ۱۴۲۸۰۲۸ ‬
۴
۱۵
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۰۳۱۹ ‬
‪ ۱۱۴۲۵۷۱ ‬
۴
۲۰
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۰۳۲۰ ‬
‪ ۱۴۷۵۳۹۶ ‬
۳
۱۵
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۰۳۲۱ ‬
‪ ۱۱۳۵۱۱۳ ‬
۳
۲۰
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۰۳۲۲ ‬
‪ ۱۱۳۴۷۳۹ ‬
۵
۳۸
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۰۳۲۳ ‬
‪ ۱۴۷۵۴۰۰ ‬
۵
۱۰
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۰۳۲۴ ‬
‪ ۱۴۲۸۱۴۶ ‬
۷
۳۹
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۰۳۲۵ ‬
‪ ۱۴۲۸۱۴۹ ‬
۷
۳۱
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۲۷۲۰ ‬
‪ ۱۴۲۴۰۲۷ ‬
۳
۲۱
۱۳۵۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۳۴۲۲ ‬
‪ ۱۴۳۵۵۶۴ ‬
۷
۴۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh