ک‍ن‍دل‍وس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، - ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ن‍دل‍وس‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، ۱۳۶۷.
‏مشخصات ظاهری : ۳۴۵ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ali A. Jahangiry. Kandelous‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۴۵ - ۳۴۴
‏موضوع : ک‍ن‍دل‍وس‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : ک‍ن‍دل‍وس‌ -- آداب‌ و رس‍وم‌
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍دل‍وس‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۲۱۱۵‭‬/ن۴‏‫‭ج۹ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۱۳۹۹
 
   آدرس ثابت  ک‍ن‍دل‍وس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۷۷۵ ‬
‪ DSR۲۱۱۵/ ن۴ج۹ ‬
۳
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۳۲۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۹۴۶۸ ‬
۴
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۶۵۸۱ ‬
‪ ۱۶۶۲۰۶ ‬
۲
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۶۵۸۲ ‬
‪ ۱۶۶۲۰۵ ‬
۱
۱۳۶۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh