زاوی‍ه‌ دی‍د در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
‏عنوان و نام پديدآور : زاوی‍ه‌ دی‍د در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌، دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ۱۶۸ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ن‍ق‍د و ن‍ظر در س‍ی‍ن‍م‍ا۱)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۸۵۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۸۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Gholam -e Haydari. Point of view in the Iranian cinema‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PN۱۹۹۳/۵ /‮الف‬۹‏‫‬‭ح۸۷ ۱۳۶۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱/۴۳۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۳۲۹۹
 
   آدرس ثابت  زاوی‍ه‌ دی‍د در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۵۵۱ ‬
‪ PN۱۹۹۳/۵ /الف۹ح۸۷ ‬
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۳۵۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۸۶۷۵ ‬
۵
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۰۳۰۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۰۳۰۵ ‬
۴
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۹۶۵۸ ‬
‪ ۱۸۰۲۵۴ ‬
۱
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۹۶۵۹ ‬
‪ ۱۸۰۲۵۵ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh