ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ی‍دس‍ون‌، ج‍ان‌
‎Gidson, Join‬
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ان‌/ [ج‍ان‌ گ‍ی‍دس‍ون‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ل‍م‍ان‍زاده‌، ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ک‍اظم‌ ن‍ق‍اش‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌، ۱۳۶۵.
‏مشخصات ظاهری : ۴۷۰ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏فروست : (م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌۱۰۱)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎H. Salmanzadeh, ... Modern physiology and anatomy for nurses‬.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
‏موضوع : ان‍س‍ان‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
‏شناسه افزوده : س‍ل‍م‍ان‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ک‍اظم‌ ن‍ق‍اش‌، ف‍اطم‍ه‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : QM۲۳/۲‭/گ‌۹ک‌۲ ۱۳۶۵
‏رده بندی دیویی : ۶۱۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۲۸۹
 
   آدرس ثابت  ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مبادلات
‪ ۳۰۰۰-۱۹۳۰۱ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۸۶۰۷ ‬
‪ ۱۰۷۱۸۸ ‬
۲
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۸۶۰۸ ‬
‪ ۱۰۷۱۸۷ ‬
۱
۱۳۶۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh