روز واق‍ع‍ه‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، - ۱۳۱۷
‏عنوان و نام پديدآور : روز واق‍ع‍ه‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌)/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اب‍ت‍ک‍ار، ۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۹
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۷ /ر۹‏‫‭ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۱۸۷۹
 
   آدرس ثابت  روز واق‍ع‍ه‌ (ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۷۷۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۱۰۱۲ ‬
۳
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۳۵۸ ‬
‪ ۹۲۴۴۳ ‬
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۳۵۹ ‬
‪ ۹۲۴۴۴ ‬
۲
۱۳۶۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh