ص‍ف‍ات‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ در ک‍لام‌ م‍ولای‌ م‍ت‍ق‍ی‍ان‌ (ب‍ه‌ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌): ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) ب‍ه‌ ه‍م‍ام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، - ۱۲۹۷
‏عنوان و نام پديدآور : ص‍ف‍ات‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ در ک‍لام‌ م‍ولای‌ م‍ت‍ق‍ی‍ان‌ (ب‍ه‌ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌): ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) ب‍ه‌ ه‍م‍ام‌/ س‍روده‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌ (ام‍ی‍د)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍ورن‍گ‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۰
‏شابک : ‎964-6801-04-8‬۳۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ش‍ع‍ر
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۰۳‭/ح‌۸۴۷ص‌۷ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭م‌۳۵۲ص‌ ۱۳۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۷۷۷۹
 
   آدرس ثابت  ص‍ف‍ات‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ در ک‍لام‌ م‍ولای‌ م‍ت‍ق‍ی‍ان‌ (ب‍ه‌ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌): ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) ب‍ه‌ ه‍م‍ام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۲۱۵۷۸ ‬
‪ ۱۷۷۱۳۷۴ ‬
۱
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۱۵۷۹ ‬
‪ ۷۱۶۱۴۹ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh