ل‍ی‍زر در پ‍زش‍ک‍ی‌: ک‍ارب‍رد ل‍ی‍زر در ق‍ل‍م‍رو دان‍ش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ل‍ی‍زر در پ‍زش‍ک‍ی‌: ک‍ارب‍رد ل‍ی‍زر در ق‍ل‍م‍رو دان‍ش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ س‍ج‍ادی‍ه‌، ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آدی‍ن‍ه‌، ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ۱۳۶۷.
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۳ ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ب‍ه‍ا:۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۵۲ - ۱۵۱
‏موضوع : ل‍ی‍زر در پ‍زش‍ک‍ی‌
‏شناسه افزوده : س‍ج‍ادی‍ه‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۳ - ، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍م‍ک‍ار
‏شناسه افزوده : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍م‍ک‍ار
‏رده بندی کنگره : R۸۵۷‭/ل‌۹ح‌۵
‏رده بندی دیویی : ۶۱۰/۲۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۱۷۷۹
 
   آدرس ثابت  ل‍ی‍زر در پ‍زش‍ک‍ی‌: ک‍ارب‍رد ل‍ی‍زر در ق‍ل‍م‍رو دان‍ش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۶۹۹۷ ‬
‪ ۱۰۸۷۵۲ ‬
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۶۹۹۸ ‬
‪ ۱۰۸۷۵۳ ‬
۲
۱۳۶۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh