ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌/ غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌)؛ ف‍ی‍ل‍م‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ج‌م‍ص‍ور
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌۹)
‏شابک : ۳۵۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎ch.haydari filmography of iran‬.
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌: ۱۳۷۲)؛ ب‍ه‍ا: ۲۹۰۰ ری‍ال‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. (۱۳۵۸ - ۱۳۶۵) .-- ج‌. ۲. (۱۳۶۶ - ۱۳۶۹) .--
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۸‏‫‬‭/ح۹ف۹ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۱۶/۷۹۱۴۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۱۷۵۹
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۱۹۹۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۸۳۶۹ ‬
۱
۸
۱۳۷۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۳۰۵۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۵۱۰۸ ‬
۲
۶
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۳۱۴۷ ‬
‪ ۱۸۸۳۴۹ ‬
۱
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۳۱۴۸ ‬
‪ ۲۱۰۳۱۷ ‬
۱
۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۸۹۶۵ ‬
‪ ۱۸۹۵۷۵ ‬
۲
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۴۶۹۱ ‬
‪ ۹۲۶۱۹ ‬
۲
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۴۶۹۲ ‬
‪ ۹۲۶۲۰ ‬
۲
۲
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh