<ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ = م‍س‍ائ‍ل‌> ال‍م‍س‍ت‍ح‍دث‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍دن‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ی‍وس‍ف‌
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍م‍س‍ت‍ح‍دث‍ه‌/ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ف‍ت‍وای‌ ی‍وس‍ف‌ ال‍م‍دن‍ی‌ ال‍ت‍ب‍ری‍زی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ده‍اق‍ان‍ی‌ (اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌)، ۱۴۱۶ق‌. = ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : [۴۰۳] ص‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۵۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۴۱۶ق‌. = ۱۳۷۴؛ ۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : م‍س‍ائ‍ل‌ م‍س‍ت‍ح‍دث‍ه‌
‏موضوع : ف‍ت‍واه‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۹۸/۵‏‫‬‭‭/م‌۴م‌۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۲۶۵۹
 
   آدرس ثابت  <ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ = م‍س‍ائ‍ل‌> ال‍م‍س‍ت‍ح‍دث‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۵۵۱۸ ‬
‪ ۲۱۳۵۸۹ ‬
۳
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۵۵۱۹ ‬
‪ ۲۱۳۵۹۰ ‬
۴
۱۳۷۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۴۴۵۵ ‬
‪ ۵۰۶۴۴۰ ‬
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۴۴۵۶ ‬
‪ ۴۱۰۶۸۸ ‬
۱
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh