دی‍وان‌ م‍ده‍وش‌ ت‍ه‍ران‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ده‍وش‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ق‌۱۲۸۸ - ۱۲۲۷
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ م‍ده‍وش‌ ت‍ه‍ران‍ی‌/ ب‍ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌؛ خ‍ط از ع‍ل‍ی‌ ع‍ری‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍ا؛ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۹۹
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ارش‍اد ال‍س‍ال‍ک‍ی‍ن‌ و ان‍ی‍س‌ ال‍ع‍اش‍ق‍ی‍ن‌.
‏عنوان دیگر : ارش‍اد ال‍س‍ال‍ک‍ی‍ن‌ و ان‍ی‍س‌ ال‍ع‍اش‍ق‍ی‍ن‌.
‏عنوان دیگر : ارش‍اد ال‍س‍ال‍ک‍ی‍ن‌ و ان‍ی‍س‌ ال‍ع‍اش‍ق‍ی‍ن‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۷۳۷۲/د۹‏‫‬‮‭۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱‮ف‍ا‬۸/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۲۵۵۹
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ م‍ده‍وش‌ ت‍ه‍ران‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۱۶۶۸ ‬
‪ ۸۶۹۸۸ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۱۶۶۹ ‬
‪ ۸۶۹۸۷ ‬
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۷۷۱۲ ‬
‪ ۹۹۱۴۳۳ ‬
۳
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh