ن‍ام‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اک‍و، اوم‍ب‍رت‍و، ‏‫۱۹۳۲ - ‏۲۰۱۶م.‏
Eco, Umberto
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ام‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌/ اوم‍ب‍رت‍و اک‍و؛ م‍ت‍رج‍م‌ ش‍ه‍رام‌ طاه‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ب‍اوی‍ز‏‫‏‏، ۱۳۶۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج.‏‫ ؛ ۵/۱۳×۵/۲۳ ی‌م.‬
‏فروست : ش‍ب‍اوی‍ز‏‫‏‏؛ ۲.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۱۴۵۰ ریال‏‫(دوره دو جلدی)‬:‏‫‬‭‎964-5511-27-5‬ ؛ ‏‫‏‏۱۸۵۰ ریال (دوره دو جلدی) (چاپ پنجم)
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‭‎Name della rose = The Name of the rose‬.
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ (چاپ پنجم: ۱۳۶۸).‬
‏موضوع : داستان‌های ایتالیایی -- قرن ۲۰م.
‏شناسه افزوده : طاه‍ری‌، ش‍ه‍رام‌، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭PZ۳‏‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۶۴ن‌۲ ۱۳۶۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۸۵۳/۹۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۱۳۵۹
 
   آدرس ثابت  ن‍ام‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۰۵۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۴۰۶۳ ‬
۲
۱۳
۱۳۶۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۸۸۸۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۸۵۲۰ ‬
۱
۱۳
۱۳۶۶
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۷۱۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۷۱۷ ‬
۲
۱۵
۱۳۶۷
۴
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۷۱۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۷۱۸ ‬
۱
۱۱
۱۳۶۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۰۳۲۸ ‬
‪ ۹۶۷۸۷ ‬
۱
۲
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۰۳۲۹ ‬
‪ ۹۶۷۸۸ ‬
۱
۴
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۰۳۳۰ ‬
‪ ۹۶۷۸۹ ‬
۲
۳
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۰۳۳۱ ‬
‪ ۹۶۷۹۰ ‬
۲
۴
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۱۹۶۸ ‬
‪ ۹۶۷۹۱ ‬
۱
۵
۱۳۶۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۱۹۶۹ ‬
‪ ۹۶۷۹۲ ‬
۱
۶
۱۳۶۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۱۹۷۰ ‬
‪ ۹۶۷۹۳ ‬
۲
۵
۱۳۶۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۱۹۷۱ ‬
‪ ۹۶۷۹۴ ‬
۲
۶
۱۳۶۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۸۱۰۳ ‬
‪ ۹۶۷۹۹ ‬
۱
۷
۱۳۶۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۸۱۰۴ ‬
‪ ۹۶۸۰۰ ‬
۱
۸
۱۳۶۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۸۱۰۵ ‬
‪ ۹۶۸۰۱ ‬
۲
۱۱
۱۳۶۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۸۱۰۶ ‬
‪ ۹۶۸۰۲ ‬
۲
۱۲
۱۳۶۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۰۵۶۶ ‬
‪ ۹۶۷۹۷ ‬
۲
۹
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۰۵۶۷ ‬
‪ ۹۶۷۹۸ ‬
۲
۱۰
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۱۲۸۷ ‬
‪ ۹۶۸۰۳ ‬
۱
۹
۱۳۶۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۱۲۸۸ ‬
‪ ۹۶۸۰۴ ‬
۱
۱۰
۱۳۶۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۱۲۹۳ ‬
‪ ۹۶۷۹۵ ‬
۲
۷
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۱۲۹۴ ‬
‪ ۹۶۷۹۶ ‬
۲
۸
۱۳۶۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۷۵۲۲ ‬
‪ ۲۴۹۷۰۸ ‬
۱
۳
۱۳۷۴
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۹۷۵۲۳ ‬
‪ ۱۵۴۵۵۲۳ ‬
۱
۱
۱۳۷۴
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۹۷۵۲۴ ‬
‪ ۱۵۴۵۵۲۴ ‬
۲
۱
۱۳۷۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۷۵۲۵ ‬
‪ ۳۰۲۲۸۲ ‬
۲
۲
۱۳۷۴
۶
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۰۸۲۵۲ ‬
‪ ۱۰۱-۶۲۳۴ ‬
۱۱
۱۳۶۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۷۵۸۰ ‬
‪ ۹۹۷۹۷۸ ‬
۲
۱۴
۱۳۶۸
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۸۱۴۶ ‬
‪ ۱۴۷۴۷۹۷ ‬
۱
۱۶
۱۳۶۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۷۱۹۸۰ ‬
‪ ۱۴۸۴۳۲۷ ‬
۱
۱۷
۱۳۶۸
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh