س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ولاک‌ "ای‍ران‌ و ای‍ران‍ی‍ان‌"
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ولاک‌، ی‍اک‍وب‌ ادوارد، ‏‫۱۸۱۸ - ‏۱۸۹۱م.‬
Polak, Jakob Eduard
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ولاک‌ "ای‍ران‌ و ای‍ران‍ی‍ان‌"/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ی‍اک‍وب‌ ادوارد پ‍ولاک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ی‍ک‍اووس‌ ج‍ه‍ان‍داری‌.
‏مشخصات نشر : تهران: خ‍وارزم‍ی‌‏‫، ۱۳۶۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۳۶ ص‌.‬
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫با جلد زرکوب ۱۷۵۰ ریال‬(جاپ اول)
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‎Persien das land und seine bewohner...‬.
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ اول‌: تیر ۱۳۶۱.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : سفرنامه‌ها
‏موضوع : ایران -- سیر و سیاحت
‏موضوع : ایران -- تمدن
‏موضوع : ایران --آداب و رسوم و زندگی اجتماعی
‏شناسه افزوده : ج‍ه‍ان‍داری‌، ک‍ی‍ک‍اوس‌، ‏‫۱۳۰۲ - ‏‏ ۱۳۹۳.، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭DSR۱۳۷۹‭/پ‌۹س‌۷ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‮‭۹۵۵/۰۰۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۹۴۹
 
   آدرس ثابت  س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ولاک‌ "ای‍ران‌ و ای‍ران‍ی‍ان‌"
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۱۸۷ ‬
‪ ۱۰۳-۴۵۹۳۳ ‬
۱۹
۱۳۶۸
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۶۷ ‬
‪ DSR۱۳۷۹ /پ۹س۷ ‬
۷
۱۳۶۱
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۵۹۳ ‬
‪ DSR۱۳۷۹ /پ۹س۷ ۱۳۶۸ ‬
۱۳
۱۳۶۱
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۴۷۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۵۷۶۷ ‬
۸
۱۳۶۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۳۳۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۹۴۷۴ ‬
۹
۱۳۶۱
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۲۰۱ ‬
‪ ‬
۱۶
۱۳۶۸
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۳۱۴۲ ‬
‪ DSR۱۳۷۹ /پ۹س۷ ۱۳۶۸ ‬
۱۱
۱۳۶۸
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۰۳۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۲۰۳۱ ‬
۱۰
۱۳۶۸
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۱۷۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۱۷۰ ‬
۱۷
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۱۹۵ ‬
‪ ۱۶۱۲۴۸ ‬
۵
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۱۹۶ ‬
‪ ۶۰۱۲۷۱ ‬
۲
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۸۵۹ ‬
‪ ۶۰۴۱۹۶ ‬
۳
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۰۸۶۰ ‬
‪ ۱۶۱۲۵۰ ‬
۶
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۹۱۵۴۱ ‬
‪ ۹۶۳۱۲۳ ‬
۱۲
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۱۲۶۹ ‬
‪ ۷۰۵۹۶۱ ‬
۱
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۶۷۶۸ ‬
‪ ۱۰۶۸۸ ‬
۴
۱۳۶۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۶۸۶۰ ‬
‪ ۱۰۱-۵۳۵۰۸ ‬
۱۸
۱۳۶۸
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۹۲۰۵۱ ‬
‪ ۶۳-۱۶۳۰۳۰ ‬
۱۴
۱۳۶۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh