م‍رگ‌ ی‍زدگ‍رد [م‍ج‍ل‍س‌ ش‍اه‌ک‍ش‍ی‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ -
‏عنوان و نام پديدآور : م‍رگ‌ ی‍زدگ‍رد [م‍ج‍ل‍س‌ ش‍اه‌ک‍ش‍ی‌] / ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌ ؛ [ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ان‍ور].
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌‬‏‫، ۱۳۷۶.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۲‎‬، ‎120 ص‌‬.
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰ ری‍ال‌‬‬:‏ ‫‭964-5512-18-2‬
‏يادداشت : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‎Bahram Beyzaie. Death of Yazdgerd: a play‬.
‏يادداشت : چاپ قبلی: روزبهان، ۱۳۵۹.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: م‍رگ‌ ی‍زدگ‍رد: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان روی جلد : م‍رگ‌ ی‍زدگ‍رد: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : نمایشنامه فارسی -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ان‍ور، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ‏‫۱۳۰۷ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۸۰‭‬ ‭/ی‌۶۴‏‫‭‭م‌۴۰۳۸۴ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۸‮فا‬۲/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۷۲۲۹
 
   آدرس ثابت  م‍رگ‌ ی‍زدگ‍رد [م‍ج‍ل‍س‌ ش‍اه‌ک‍ش‍ی‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۸۳۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۸۳۶ ‬
۵
۱۳۷۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۶۰۰۳ ‬
‪ ۲۶۸۴۵۳ ‬
۱
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۹۹۶۸ ‬
‪ ۹۶۱۵۷۳ ‬
۲
۱۳۷۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۲۰۵۵ ‬
‪ ۱۲۵۸۰۶۳ ‬
۳
۱۳۸۹
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۲۰۵۶ ‬
‪ ۱۲۵۸۰۶۴ ‬
۴
۱۳۸۹
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh