دم‍ع‌‌ال‍س‍ج‍وم‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ف‍س‌ ال‍م‍ه‍م‍وم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۲۵۴ - ۱۳۱۹.‏
‏عنوان قراردادی : ن‍ف‍س‌ ال‍م‍ه‍م‍وم‌. ف‍ارس‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : دم‍ع‌‌ال‍س‍ج‍وم‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ف‍س‌ ال‍م‍ه‍م‍وم‌/ ع‍ب‍اس‌ ق‍م‍ی‌؛ بقلم اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ش‍ع‍ران‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اس‍لام‍ی‍ه‌‏‫، ۱۳۷۴ق‌.‬‏‫= ۱۳۳۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۷۵ ص.‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: دم‍ع‌‌ال‍س‍ج‍وم‌ ف‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ف‍س‌ ال‍م‍ه‍م‍وم‌.
‏عنوان دیگر : ن‍ف‍س‌ ال‍م‍ه‍م‍وم‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع)، ام‍ام‌ س‍وم‌،‏‫ ۴ ‏- ‏۶۱ق.‏‬
‏موضوع : ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق.‏‬
‏شناسه افزوده : ش‍ع‍ران‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌،‏‫۱۳۵۲-۱۲۸۱.‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۴۱/۴‏‫‬‭‭/ق‌۸ن‌۷۰۴۱ ۱۳۳۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۳۰۲۹
 
   آدرس ثابت  دم‍ع‌‌ال‍س‍ج‍وم‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ف‍س‌ ال‍م‍ه‍م‍وم‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۷۷۷ ‬
‪ ۱۳۹۶۷۲ ‬
۳
۱۳۳۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۷۷۸ ‬
‪ ۱۳۹۶۷۱ ‬
۴
۱۳۳۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۷۴۰۸ ‬
‪ ۶۴۰۷۱۹ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۹۰۲۴ ‬
‪ ۷۳۱۰۷۰ ‬
۵
۱۳۳۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۷۹۹۹۵ ‬
‪ ۹۸۴۳۵۵ ‬
۷
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۴۶۷۸ ‬
‪ ۱۴۶۸۱۴۹ ‬
۶
۱۳۷۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۶۰۵۹۸ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۳۲۸ ‬
۸
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۶۲۹۷ ‬
‪ ۱۴۰۵۲۵۹ ‬
۹
۱۳۶۴
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh