ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌: (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ()۱۳۴۱ - ۱۳۴۶
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌: (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ()۱۳۴۱ - ۱۳۴۶/ غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ۳۷۴ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌۱۸)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۹۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۹۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎1962 -1968‬/‎1341-1346s‬)‎Gh. Haydari; Iranian Cinema: A Flimography ‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ ()۱۳۴۱ - ۱۳۴۶.
‏عنوان دیگر : ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ ()۱۳۴۱ - ۱۳۴۶.
‏عنوان دیگر : ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ ()۱۳۴۱ - ۱۳۴۶
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۸‏‫‬‭/ح۹ف۹۳۲ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱/۴۳۰۱۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۲۹
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌: (ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌) ()۱۳۴۱ - ۱۳۴۶
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۱۱۹ ‬
‪ ‬
۳
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۵۵۴۰ ‬
‪ ۲۲۶۹۰۳ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۵۵۴۱ ‬
‪ ۲۲۶۹۰۲ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh