ب‍ه‍ج‌ ال‍ص‍ب‍اغ‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ [ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍وش‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۴ - ۱۲۸۲
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ه‍ج‌ ال‍ص‍ب‍اغ‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ [ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)]/ ال‍م‍ص‍ن‍ف‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ال‍ت‍س‍ت‍ری‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: دار ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ل‍ل‍ن‍ش‍ر، - ۱۳.
‏فروست : (دار ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ل‍ل‍ن‍ش‍ر ۲۰۳)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۳)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د س‍وم‌، ۱۴۱۳ق‌.= ۱۳۷۲
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ب‍ن‍ی‍اد ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: ۱۳۶۸.
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸/۰۲‭/ش‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۸۰۹
 
   آدرس ثابت  ب‍ه‍ج‌ ال‍ص‍ب‍اغ‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ [ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۰۰۴۷ ‬
‪ ۱۳۸۹۷۴ ‬
۳
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۰۰۴۸ ‬
‪ ۱۳۸۹۷۵ ‬
۳
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۹۰۵۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۶۰۸ ‬
۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh